Skolastik Düşünce Nedir? Özellikleri Neler?

Skolastik Düşünce Nedir?

Skolastik düşünce, Orta Çağ döneminde Batı Avrupa’da gelişen ve kilise düşüncesine dayanan bir felsefi akımdır. Bu akım, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. Skolastik düşünce, Aristoteles’in felsefesini Hristiyan teolojisiyle birleştirmeye çalışırken, mantık ve akıl yoluyla Tanrı’nın varlığını ve doğasını kanıtlamaya yönelmiştir. Skolastik düşünce, kiliseye bağlı okullarda öğretilmiş ve yaygın bir şekilde kabul görmüştür.

Skolastik Düşüncenin Özellikleri

1. Teoloji Merkezli: Skolastik düşünce, teolojiye dayanır ve Hristiyan inancını temel alır. Felsefeyi, teoloji ile uyumlu hale getirmek için kullanır.

2. Aristoteles’in Etkisi: Skolastik düşünce, özellikle Aristoteles’in felsefesinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Aristoteles’in mantık ve metafizik alanlarındaki düşünceleri, skolastik düşüncenin temelini oluşturur.

3. Mantık ve Akıl: Skolastik düşünce, mantık ve akıl yoluyla gerçeği bulmaya çalışır. Mantıksal argümanlar ve akıl yürütmeler, inançlarına dayanarak teolojik gerçekleri kanıtlamaya yönelik bir araç olarak kullanılır.

4. Soru-Cevap Metodu: Skolastik düşünce, soru-cevap metodunu benimser. İnançlarına ilişkin soruları tartışır ve yanıtlarını akıl yoluyla bulma çabası içerisindedir.

5. Öğrenme Merkezleri: Skolastik düşünce, kiliseye bağlı okullarda gelişmiştir. Bu okullar, rahiplerin ve öğrencilerin bir araya gelerek felsefe ve teoloji üzerine çalıştığı merkezlerdir.

Skolastik Düşüncenin Açıklanması

Skolastik düşünce, Orta Çağ döneminde Batı Avrupa’da yoğun bir şekilde gelişmiştir. Bu dönemde kilise, toplumun en etkili kurumlarından biriydi ve felsefi düşünceler de kiliseye bağlı okullarda öğretiliyordu. Skolastik düşünce, kilise öğretilerini felsefeyle birleştirerek daha derin bir anlayış sunmayı amaçlamıştır.

Skolastik düşüncenin temel kaynağı Aristoteles’in felsefesidir. Aristoteles’in mantık ve metafizik alanlarındaki düşünceleri, skolastik düşüncenin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Skolastik düşünce, Aristoteles’in mantık prensiplerini kullanarak teolojik gerçekleri kanıtlama amacı güder.

Skolastik düşünce, mantık ve akıl yoluyla gerçeği bulmaya çalışır. Mantıksal argümanlar ve akıl yürütmeler, inançlarına dayanarak teolojik gerçekleri kanıtlamaya yönelik bir araç olarak kullanılır. Bu nedenle, skolastik düşünce, soru-cevap metodunu benimser. İnançlarına ilişkin soruları tartışır ve yanıtlarını akıl yoluyla bulma çabası içerisindedir.

Makalemizi Okudunuz Mu?
İNTERNETERP Nedir? Ne İşe Yarar?"ERP nedir, ne işe yarar?" sorusu birçok kurumu ilgilendiriyor. Enterprise Resource Planning sözcüklerinin kısaltması olan ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına geliyor.

Skolastik düşünce, kiliseye bağlı okullarda yaygın bir şekilde öğretilmiştir. Bu okullar, rahiplerin ve öğrencilerin bir araya gelerek felsefe ve teoloji üzerine çalıştığı merkezlerdir. Skolastik düşüncenin gelişimi ve yaygınlaşması bu okullar sayesinde mümkün olmuştur.

Sonuç

Skolastik düşünce, Orta Çağ döneminde kilise düşüncesine dayanan ve mantık ile teolojiyi birleştirmeye çalışan bir felsefi akımdır. Aristoteles’in felsefesiyle büyük ölçüde etkilenen skolastik düşünce, mantık ve akıl yoluyla gerçeği bulmayı hedeflemiştir. Kiliseye bağlı okullarda yaygın olarak öğretilen skolastik düşünce, Orta Çağ felsefesinin önemli bir bileşenidir.

Yorum yapın

CommentLuv badge