Pivot Etmek Kavramı ve Pivot Türleri

Pivot Etmek Kavramı ve Pivot Türleri

Pivot etmek, bir işletmenin veya organizasyonun stratejisini veya odak noktasını değiştirmek anlamına gelir. Bu kavram genellikle iş dünyasında kullanılır ve şirketlerin değişen piyasa koşullarına veya müşteri taleplerine uyum sağlamak için stratejilerini revize etmeleri gerektiği durumlarda ortaya çıkar.

Pivot Türleri

1. Pazar Pivotu

Pazar pivotu, bir şirketin mevcut pazarından farklı bir pazar segmentine geçiş yapması anlamına gelir. Bu tür bir pivot genellikle şirketin mevcut müşteri tabanını genişletmek veya farklı bir pazar segmentinde büyümek için kullanılır. Örneğin, bir şirketin önceden bireysel tüketiciye odaklanan bir ürünü varsa, pazar pivotu yaparak kurumsal müşterilere odaklanabilir.

2. Ürün Pivotu

Ürün pivotu, bir şirketin mevcut ürününden farklı bir ürüne geçiş yapması anlamına gelir. Bu tür bir pivot genellikle şirketin mevcut ürününün talep görmemesi veya rekabetin artması gibi durumlarda gerçekleşir. Şirket, yeni bir ürün geliştirerek veya mevcut ürününü iyileştirerek pazarda rekabetçi olmayı hedefler.

3. Teknoloji Pivotu

Teknoloji pivotu, bir şirketin mevcut teknolojisinden farklı bir teknolojiye geçiş yapması anlamına gelir. Bu tür bir pivot genellikle şirketin mevcut teknolojisinin yetersiz kalması veya pazarda yeni bir teknolojinin ortaya çıkması durumunda gerçekleşir. Şirket, yeni bir teknolojiyi benimseyerek veya mevcut teknolojisini geliştirerek rekabet avantajı elde etmeyi hedefler.

4. Müşteri Pivotu

Müşteri pivotu, bir şirketin mevcut hedef kitlesinden farklı bir hedef kitleye geçiş yapması anlamına gelir. Bu tür bir pivot genellikle şirketin mevcut hedef kitlesinin taleplerinin değişmesi veya yeni bir hedef kitlenin ortaya çıkması durumunda gerçekleşir. Şirket, yeni bir hedef kitleye odaklanarak pazarda büyümeyi hedefler.

5. Büyüme Pivotu

Büyüme pivotu, bir şirketin mevcut büyüme stratejisinden farklı bir büyüme stratejisine geçiş yapması anlamına gelir. Bu tür bir pivot genellikle şirketin mevcut büyüme stratejisinin başarısız olması veya yeni bir büyüme fırsatının ortaya çıkması durumunda gerçekleşir. Şirket, yeni bir büyüme stratejisi benimseyerek veya mevcut stratejisini revize ederek büyümeyi hedefler.

Makalemizi Okudunuz Mu?
Alibaba’da Satış Yapma Rehberi 2023

Yukarıda belirtilen pivot türleri, bir şirketin stratejisini değiştirmesi gerektiği durumlarda kullanılan yaygın pivot türleridir. Her bir pivot türü, farklı bir amaca hizmet etmektedir ve şirketlerin değişen koşullara uyum sağlaması için esneklik sağlar.

Yorum yapın

CommentLuv badge