Marjinal Nedir, Marjinal Ne Demek?

Marjinal kelimesi, çoğunluğun dışında olan veya toplum normlarına uymayan şeyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Marjinal, kişilerin, fikirlerin veya davranışların belirli bir gruba veya topluma göre alışılmadık veya farklı olması anlamına gelir. Bu durum, herhangi bir konuda kişi veya grupların genel kabul gören normlardan sapması veya farklı bir perspektife sahip olması ile ortaya çıkabilir.

Marjinal kavramı, sosyal bilimlerde ve ekonomide sıkça kullanılır. Sosyoloji alanında marjinal bireyler, toplumun kabul ettiği normlardan uzaklaşan ve toplumun dışında kalan kişileri ifade eder. Bu kişiler genellikle toplum tarafından dışlanmış veya dışlanmış hisseden bireylerdir. Ekonomide ise marjinal terimi, birim değişikliklerin sonucunda ortaya çıkan farkları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, marjinal fayda, birim artışın getirdiği faydaki değişimi ifade eder.

Marjinal kavramı, toplumun belirli bir kesimine uymayan veya onlardan farklı olan her şeyi tanımlar. Bu durum, farklı düşüncelere, yaşam tarzlarına veya eylemlere sahip olan bireyleri ifade eder. Marjinal olan şeyler genellikle toplumda kabul görmeyen veya eleştirilen şeylerdir. Ancak, marjinal kavramı sadece olumsuz anlamda kullanılmaz, bazen yenilikçi veya farklı düşünceleri ifade etmek için de kullanılır.

Marjinal kavramı, toplumun normlarına uymayan veya dışına çıkan bireylerin veya fikirlerin bir perspektifini sunar. Bu bireyler genellikle toplumun önyargıları veya sınırlamaları tarafından sınırlanmazlar ve kendi benliklerini ifade etme özgürlüğüne sahiptirler. Marjinal düşünceler veya hareketler, toplumda değişim veya dönüşüm yaratabilir ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Marjinal kavramı, toplumun normlarına meydan okuyan veya dışında olan bireyleri veya fikirleri tanımlar. Bu terim, sosyal bilimlerde ve ekonomide sıkça kullanılır. Marjinal bireyler veya fikirler, toplumda kabul görmeyen veya eleştirilen şeyleri ifade eder. Ancak, marjinal kavramı sadece olumsuz anlamda kullanılmaz, bazen yenilikçi veya farklı düşünceleri ifade etmek için de kullanılır.

Sonuç olarak, marjinal kavramı, toplumun normlarına uymayan veya toplumun dışında olan bireyleri veya fikirleri ifade eder. Bu kavram, farklı perspektiflere, yenilikçi düşüncelere ve toplumsal değişime katkıda bulunabilir. Marjinal olan şeyler, toplumun sınırlamalarından bağımsız olarak var olabilir ve çeşitlilik ve farklılığı teşvik edebilir.

Makalemizi Okudunuz Mu?
Google Adsense Hangi Durumlarda Yaptırım Uyguluyor?

Yorum yapın

CommentLuv badge