Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve sermayesi belli paylara bölünmüş olan bir şirket türüdür. Limited şirketler, ortaklarının sorumluluğunu sınırlayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, ortaklar şirketin borçlarından yalnızca kendi sermayeleri oranında sorumludur. Limited şirketler, ticari faaliyetlerde bulunabilir, işletme kurabilir ve kar amacı güdebilir.

Genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen limited şirketler, sermaye yapısı ve yönetim kolaylıkları açısından avantajlıdır. Limited şirket kurmak için en az iki ortak gerekmektedir ve bu ortaklar, şirketin sermayesine katkıda bulunmalıdır. Limited şirketlerin en önemli özelliği, ortakların sermaye katkılarını belirli bir miktarda sınırlamasıdır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

1. Şirketin Ana Sözleşmesi:

Öncelikle, kurulacak olan limited şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Ana sözleşme, şirketin adı, amacı, ortakların sermaye payları, yönetim şekli ve diğer önemli hususları içermelidir. Bu belge noter huzurunda imzalanmalıdır.

2. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Başvuru:

Ana sözleşmenin onaylanması ve şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Başvuruda, şirketin adı, ortakların isimleri, şirketin amacı ve diğer gerekli bilgiler belirtilmelidir. Ayrıca, şirketin ana sözleşmesi de sunulmalıdır.

3. Vergi Dairesine Başvuru:

Şirketin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Vergi dairesine başvuruda, şirketin mükellef kodu alınmalı ve vergi beyannamesi vermek için gerekli olan tüm belgeler sunulmalıdır.

4. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru:

Şirketin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılmalıdır. Şirketin çalışanları için sigorta tescili ve diğer sosyal güvenlik işlemleri bu aşamada gerçekleştirilmelidir.

5. Faaliyet Belgesi Alınması:

Şirketin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, faaliyet belgesi alınmalıdır. Faaliyet belgesi, şirketin ticari faaliyetlerde bulunabilmesi için gereklidir. Bu belge Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınır.

Yukarıda belirtilen adımları takip ederek, limited şirketinizi kurabilirsiniz. Ancak, şirket kurma süreci detaylı ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, bir muhasebe danışmanından veya hukuk uzmanından destek almanız önemlidir.

Makalemizi Okudunuz Mu?
Google Reklamlarında Bütçe Nasıl Yönetilir?

Yorum yapın

CommentLuv badge