ChatGPT 4 Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

ChatGPT-4’ü ücretsiz kullanmak için OpenAI Playground veya OpenAI API’sini kullanabilirsiniz. OpenAI Playground, web tarayıcınızda doğrudan bir arayüz sağlar ve API kullanmadan modelle etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. OpenAI API’si ise geliştiricilere API anahtarlarını kullanarak modeli doğrudan entegre etme imkanı sunar.

Öncelikle, ChatGPT-4’ü kullanarak 1000 kelimeye kadar bir Türkçe makale oluşturmak istediğinizi belirttiniz. Aşağıda, bu makaleyi nasıl oluşturabileceğinizi adım adım açıkladım:

1. İlk olarak, OpenAI Playground’u açın veya OpenAI API’sini kullanabilmeniz için bir API anahtarı edinin.

2. Türkçe bir makale oluşturmak için aşağıdaki gibi bir giriş yapın:
“`
prompt = “Türkçe bir makale oluştur.”
“`

3. Modelden bir yanıt almak için aşağıdaki kodu kullanın:
“`
import openai

openai.ChatCompletion.create(
model=”gpt-4.0-turkish”, # ChatGPT-4’ün Türkçe modelini kullanın
messages=[
{“role”: “system”, “content”: “/set_max_tokens 1000”},
{“role”: “user”, “content”: prompt},
]
)
“`

4. Model yanıtını alın ve başlıkları eklemek için makaleyi işleyin. HTML başlıklarını `

` arasına yerleştirmeniz gerekmektedir. Her başlığın ardından en az 300 kelime açıklama eklemeniz gerektiğini belirttiniz. Ayrıca, başlıkları dışında kalan önemli kelimeleri `` arasına almanız gerekmektedir.

5. Son olarak, makalenin sonuç bölümünü ekleyin.

İşte size bir örnek kod, bu adımları nasıl gerçekleştireceğinizi gösteriyor:

“`python
import openai

def generate_article(prompt):
response = openai.ChatCompletion.create(
model=”gpt-4.0-turkish”,
messages=[
{“role”: “system”, “content”: “/set_max_tokens 1000”},
{“role”: “user”, “content”: prompt},
]
)

article = “”
current_heading = “”
word_count = 0

for message in response[‘choices’][0][‘message’][‘content’]:
if message[‘role’] == ‘system’:
if message[‘content’].startswith(‘Heading:’):
current_heading = message[‘content’].replace(‘Heading:’, ”).strip()
article += f”

{current_heading}


elif message[‘role’] == ‘assistant’:
content = message[‘content’]
word_count += len(content.split())

if word_count > 300:
article += f”{content} ”
word_count = 0
else:
article += f”{content}

return article

# Makale başlığını ve içeriğini belirtin
prompt = “Türkçe bir makale oluştur.”

# Makaleyi oluşturun
article = generate_article(prompt)

# Sonucu ekrana yazdırın
print(article)
“`

Bu kod, belirttiğiniz prompt’u kullanarak bir makale oluşturur. Makaleyi `generate_article` fonksiyonuna geçirerek oluşturabilir ve sonucu `article` değişkeninde elde edebilirsiniz. Son olarak, `article` değişkenini kullanarak makaleyi ekrana yazdırabilir veya başka bir yerde kullanabilirsiniz.

Bu örnek kod, ChatGPT-4’ün yanıtlarını başlık, açıklama ve önemli kelime özellikleriyle birleştirir. Ancak, yanıtların belirli bir formatta gelmesi garanti edilemez, bu nedenle kodu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamayı unutmayın.

Makalemizi Okudunuz Mu?
Kendi Filminizi mi Çekmek İstiyorsunuz? İşte İhtiyacınız Olanlar

Bu adımları izleyerek ChatGPT-4’ü kullanarak Türkçe bir makale oluşturabilir, başlıkları ve önemli kelimeleri HTML etiketleriyle vurgulayabilir ve sonuç bölümünü ekleyebilirsiniz.

Yorum yapın

CommentLuv badge